Føreren er forpligtet til at fremvise hunden på en måde, så hundens velfærd og sundhed ikke til- sidesættes. Hunden skal fremvises i en lineføring, som muliggør en korrekt og naturlig bevægelse. Løft af hunden skal ske på en hensigtsmæssig måde. Det er ikke tilladt at løfte hunden i nak- ken/halsbåndet og/eller i halen. Hvis hunden skal løftes i forbindelse med bedømmelsen, gøres dette uden at hunden udsættes for overlast. Ved uhensigtsmæssig håndtering kan dommeren vælge at bortvise hunden fra ringen eller tildele hunden en lavere præmieringsgrad.

Alle hundeførere skal vise hensyn over for konkurrenterne under bedømmelserne, bl.a. ved at holde god afstand til de øvrige deltagende hunde og sørge for, at al kommunikation foregår i en god og sober tone.
Al kunstfærdig eller for vidtgående “showing” ved fremføring af hund er ikke tilladt. Det er ikke tilladt under bedømmelsen at forringe eller ødelægge andre deltagende hundes chancer, hvorfor ukontrollerede og meget støjende hunde kan bortvises fra udstillingsringene. Ligeledes er det ikke tilladt personer ved ringsiden at søge at påkalde sig den fremførte hunds opmærksomhed i forsøg på at forbedre dens chancer, og et sådant forhold skal omgående påtales af dommer eller ringpersonale.

DSPK har derfor valgt at følge PSK’s retningslinjer for fremvisning af hunden på vores udstillinger.

Bemærk, at retningslinjerne træder i kraft på DSPK’s udstillinger pr. 1. januar 2019.

DKK’s retningslinjer vedr. fremvisning af hunden 2022
Tagget på:     
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com