Aktiviteter: Det er nu slået fast med syvtommersøm, at alle udendørs idræts- og foreningsmæssige aktiviteter, der ikke overstiger de max. 10 personer, er tilladte – såfremt disse kan gennemføres under de gældende regler og sundhedsmæssigt forsvarligt.
Det betyder, at en række prøver i specialklub- og kredsregi allerede nu kan afvikles.
Ligeledes kan vi fortsat arbejde med at få mest mulig træning i gang igen i både kreds- og specialklubregi.

Download (PDF, 1.08MB)

NYT FRA DKK vedr COVID-19
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com