Tyskland har fået ny dyreværnslov.  ISPU har netop meddelt, at der er nye veterinære regler for kæledyr i Tyskland. Det skaber i øjeblikket lidt kaotiske tilstande, fordi det ved arrangementer er op til den enkelte distrikts dyrlæge at fortolke de nye regler.

Der er eksempler på, at helt op til 700 hunde er blevet afvist til en hundeudstilling, fordi man ikke kunne bevise,  at hunden var sund og rask. ISPU og VDH har derfor opfordret til, at man oplyser om, at hvis man skal til et arrangement med sin hund i Tyskland, skal man sørge for at få en klar aftale med arrangørerne af arrangementet og distrikt dyrlægen om hvilke dokumenter, der skal medbringes, og om de godkender en attest fra en dansk dyrlæge.

Det er i øvrigt ikke mere lovligt på en hundeudstilling i Tyskland at have sin hund i bur. Man må godt sætte et hegn op omkring hunden, som for hver hund skal være på mindst 6m2. Nogle steder er det stadigvæk tilladt at bruge et stofbur, men det er ikke en regel, man på forhånd skal tage for givet. Der er også en ny regel om, at hunde gerne må transporteres i et bur under kørslen, men de må ikke efterlades i bilen i buret. Kæledyret må max. have en transporttid til en begivenhed på 4,5 timer. Det vides ikke på stående fod om, hvorvidt pauser i kørslen indregnes.

Hele den nye tyske dyrværnslov findes på tysk – og kan læses inde på DKK’s hjemmeside – under nyheder – hvor der også findes svar på oftest stillede spørgsmål og relevante formularer m.v.

ISPU er i gang med at få lavet en aftale omkring dokumenter til det kommende ISPU’s  show den 1. juli 2022. Så snart der er nyt omkring det – kommer der ny information.

Ny dyreværnslov i Tyskland – vigtig information.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com