NYHEDSBREV FRA DANSK KENNEL KLUB

Kære kredse og klubber,

I Dansk Kennel Klubs administration glæder vi os over, at det nu er muligt at afvikle udendørs hundesport – med op til 25 personer – over hele landet.

Det er rigtig godt for både den fysiske og mentale sundhed, at vi igen kan dyrke vores favoritaktiviteter og ikke mindst igen at være en del af et fællesskab med ligesindede.

Det er en tillidserklæring, sundhedsmyndighederne har givet os – at vi i foreningsregi får lov at interagere i grupper på 25 – og den tillid skal vi værne om og kvittere for med fortsat ansvarlig adfærd.

Fra DKK´s side vil vi gerne opfordre til, at I i klubber og kredse stadig er forsigtige i forbindelse med genåbningen af hundesports-aktiviteterne:

  • hold jer løbende orienteret omkring evt. lokale restriktioner og smittetryk,
  • fokuser på at få træning og andre tilbud til medlemmerne i gang
  • og vær tydelige i jeres kommunikation med såvel medlemmer som med frivillige
  • husker hygiejne og at holde afstand 
  • og venter lidt endnu med den sociale hygge…

De vigtigste retningslinjer gældende for hele landet er i korte træk:

Med virkning fra den 1. marts og foreløbig til og med 5. april 2021

 • Forbuddet mod at afholde og deltage i indendørs hundesportsaktiviteter er stadig gældende.
 • Lokaler, hvor der udøves hundesports- og foreningsaktiviteter, skal fortsat holdes lukkede for offentligheden. Disse må dog benyttes til gennemgang. Klubhuse skal dog holdes lukkede for offentligheden.
 • Der er indført et forsamlingsloft på 25 personer, som udelukkende er gældende for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.
 • Personer, som er til stede i kraft af et arbejdsforhold, indgår ikke i opgørelsen af de hhv. 5 eller 25 personer, der maksimalt må være til stede til et arrangement mv.
 • Det er muligt at træne flere grupper á 25 personer ved siden af hinanden med min. 2 meters afstand mellem grupperne. Deltagerne i grupperne må dog ikke blandes på tværs. Den enkelte gruppe skal have den samme instruktør tilknyttet under hele træningssessionen, og en instruktør må udelukkende være tilknyttet/være ansvarlig for én gruppe ad gangen.
 • Deltagelse i udendørs idræts- og foreningsaktiviteter FORUDSÆTTER IKKE, at deltagerne kan fremvise dokumentation for negativ covid-19-test.
 • Lempelsen af forsamlingsloftet gælder ikke for afholdelse af indendørs generalforsamlinger eller repræsentantskabsmøder, som derfor bør udsættes eller afholdes virtuelt.
 • Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak, skal holde lukkede for servering til indtagelse på salgsstedet (take-away undtaget). Gælder også serveringssteder i forbindelse med kultur-, idræts-, fritids- og foreningsfaciliteter, både indendørs og udendørs.
 • Sundhedsmyndighederne anbefaler stadig et afstandskrav på to meter i det offentlige rum.

DKK´s samlede Covid-19-retningslinjer for hundesport, senest opdaterede version i linket her:

dkk.dk/uploads/documents/SENESTE-DKK-COVID-19-retningslinjer-for-hundesport.pdf

Med venlig hilsen/Kind regards,
DANSK KENNEL KLUB

 

Info fra DKK vedr. nye retningslinjer for hundesporten pr. 1 marts 2021
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com