Indkaldelsen til Dansk Schnauzer og Pinscher Klub’s generalforsamling blev offentliggjort i bladet i december 2017. Nu kommer den så også her, så alle medlemmer af klubben kan se tid og sted og sætte et kryds i kalenderen. 

Husk at man skal være medlem, altså have betalt sit kontingent, for at kunne stemme på generalforsamlingen.

Lørdag den 21. april 2018 kl.13.00

Sted: Victoriagade 29, 5000 Odense

Dagsorden:

1: Valg af dirigent

2: Valg af referent

3: Valg af to stemmetællere

4: Godkendelse af formandens beretning

5: Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)

6: Budgetbehandling, herunder fastlæggelse af kontingent

7: Behandling af indkomne forslag

8: Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter

9: Valg af revisor

10: Evt.

Kandidatforslag til bestyrelsen/suppleanter/revisor skal være DSPK’s formand eller sekretær i hænde senest den 10. marts 2018. Kandidatforslag skal være vedlagt kandidaternes accept og opstilling til valg – personlig underskrift af kandidaten. Mangler den accept, kan DSPK’s bestyrelse ikke medtage den forslåede kandidat på valglisten.

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 7, skal være DSPK’s formand eller sekrætær i hænde senest den 10. marts 2018.

 

Indkaldelse til Dansk Schnauzer og Pinscher Klubs ordinær generalforsamling
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com