DSPK – Dansk Schnauzer og Pincherklub

Aktivitetskalender

Der er nyheder fra DKK – gå ind under “Alt det andet”

Mentalbeskrivelse lørdag den 16. april 2016 – se
“Arrangementer” her på hjemmesiden

Invitation til Danmarksmesterskab IPO III 2016 – se
“Arrangementer”